MİSYON

Sağlık alanında toplum gereksinimleri doğrultusunda, disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, toplumun sağlığın, gelişimini ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, ulusal ve uluslararası alanda sağlıkta etik sorumluluk düzeyini gözeten, insani değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen, araştırmacı, meslek alanında bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.