Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde sekiz yarıyıllık (dört yıl) lisans düzeyinde eğitim verilir. Eğitim dili İngilizce'dir. Derslerin yürütülmesinde ingilizce ağırlıklı yabancı yayınlardan geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki ingilizce dersleri almaktadırlar. Öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve faaliyetlere etkin bir biçimde katılmaları teşvik edilmektedir.

 

Birinci yılda temel tıp bilimleri dersleri ağırlıktadır. İkinci yılda Fizyoterapide değerlendirme yöntemleri ve tedavi edici egzersizler öğretilir. Üçüncü yılda uygulama ağırlıklı olarak özel rehabilitasyon teknikleri ve hastalıklara özel rehabilitasyon yaklaşımları üzerinde durulur. Son yıl ise klinik çalışmalar (stajlar)yapılır. 4 Yıllık Temel Tıp ve Fizyoterapi Mesleğine ilişkin dersleri alan ve mezun olan öğrenciler Fizyoterapist ünvanı almaktadır. Fizyoterapistler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon konusunda 4 yıllık lisans eğitimi görmüş, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup rehabilitasyon ekibinin asıl üyesidir. Fizyoterapist, hareket sistemini ilgilendiren yaralanma ve hastalıklarda uzman hekimin tanı koymasını takiben, Fizyoterapi ve Rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirmeler yapmak, tedavi programını planlamak ve uygulamaktan sorumludur.

 

Bunun yanı sıra sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çeşitli koruyucu yöntemler geliştirir ve yaşam kalitesini arttırmak amacı ile vücut sistemlerini etkileyen egzersiz ve eğitim programını düzenler. Fizyoterapistler, hastanelerin ve rehabilitasyon merkezlerinin ortopedi, nöroloji, beyin cerrahi, pediatri, plastik cerrahi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, yoğun bakım, üroloji, kadın-doğum vb. ünitelerinde hizmet verirler. Bununla birlikte özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde, spor kulüplerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde görev alırlar.