Ülkemizde her geçen gün hızla gelişen ve ihtiyacı artan, Beslenme ve Diyetetik hizmetlerinin ülkemizde karşılanmasını sağlamak, birinci basamak sağlık hizmetlerinde tedavi hizmetini arttırmak amacıyla bölümümüz hizmet edecektir. Mezun olan Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerimiz sağlığın her basamağında görev alarak sağlığın korunması, geliştirilmesi, kronik hastalıkların önlenmesi, görülen hastalıkların prognozunun ve insidansının düşürülmesinde topluma faydalı olacaktır.

Bölümümüz ilk öğrenci alımına bu yıl 2018-2019 güz döneminde 60 öğrenci ile başlamıştır Öğrencilerimizin yetiştirilmesinde aşağıda yer alan ölçütleri hedef almaktayız.

 • Besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan,
 • Besin kaynaklarının sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren,
 • Hastalıklarda ve diğer özel durumlarda verilen tedavilere uygun, besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek grubudur.
 • Beslenme ve Diyetetik Programı; tedavi kurumlarında, yiyecek-içecek hizmeti verilen kuruluşlarda, toplum sağlığı hizmetlerinde, ağırlık denetimi merkezlerinde, besin sanayi ve endüstrisinde, araştırma merkezlerinde, örgün ve yaygın eğitim kurumları gibi pek çok alanda görev alabilecek niteliklere sahip,
 • Klinik Diyetisyeni,
 • Poliklinik Diyetisyeni,
 • Yönetici Diyetisyen,
 • Toplum Sağlığı Diyetisyeni,
 • Danışman Diyetisyen,
 • Eğitici Diyetisyen,
 • Araştırmacı Diyetisyen olarak çalışabilecek mezunlar yetiştirmek amacıyla uluslararası ölçütler doğrultusunda yapılandırılmıştır
 • Önerilen programda eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ‘Beslenme ve Diyetetik mezunu ‘diyetisyen’ unvanı ile mezun olurlar. Programı başarıyla tamamlayarak mezun olma hakkı kazanan diyetisyenler özel hastanelerde, spor klüplerinde, gıda üretim yerleri, sağlık kuruluşları, otel vb. merkezlerde ve hastanelerde istihdam edilirler. Bu personeller sağlığın geliştirilmesi ve korunması konusunda sağlığın her basamağında hizmet ederler. Toplumsal sorumluluğu olan, empati yapabilen, ekip çalışmasına bağlı ve karar verme gücü olan bireyler olarak mezun olurlar.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri, Eğitim Fakültesi,  Sosyoloji bölümleri ile bilimsel çalışmalar ve tedavi uygulamaları, eğitimleri ile ilişkili işbirliği içerisinde olacaklardır.  Beslenme ve Diyetetik bölümü tanı, tedavi, bakım, psikolojik destek ve eğitim gibi birçok disiplinin bir arada çalıştığı bir tedavi prosedürü gerektirir. Bu nedenle bölümümüzün öğrencileri diğer sağlık bölümlerimiz ile de her zaman işbirliği içinde olacaklardır.

Ayrıca bu yıl Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programımız öğrenci alımına başlamıştır. Lisanslarını tamamlayan öğrencilerimiz sonraki yıllarda Yüksek lisanslarına devam ederek alanlarında araştırmaya yönelik çalışmalarına devam edebileceklerdir.