İntibak ve Muafiyet Komisyonu

Prof. Dr. Ferruh Taşpınar (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hazal Yakut Özdemir (Üye)

Arş. Gör. Cemre Görünmezoğlu (Üye)

Yaz Stajı Komisyonu

Doç. Dr. Özlem Çinar Özdemir (Başkan)

Doç. Dr. Gülşah Barğı (Üye)

Arş. Gör. Cemre Görünmezoğlu (Üye)

Klinik Uygulama Komisyonu

Prof. Dr. Betül Taşpınar (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Tuğral (Üye)

Arş. Gör. Ayşe Sezgi Kızılırmak (Üye)

Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Ferruh Taşpınar (Başkan)

Prof. Dr. Betül Taşpınar (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Tuğral (Üye)