Kongre için İzin Dilekçesi  (Not: Kongre tarihinden en az 10 gün önce dekanlığa sunulması gerekmektedir.)