Hemşirelik Bölümü AR-GE Süreçleri

 

BÖLÜMÜMÜZDE DESTEKLENMEYE UYGUN GÖRÜLEN TÜBİTAK 2209-A PROJELERİ

 

DEVAM EDENLER

TAMAMLANAN PROJELER

Bir Kamu Üniversitesindeki Öğrencilerin Afetlere İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi: İzmir Örneği

Hemşirelerin Genel Afete Hazırlık Durumları ve Etkileyen Faktörler

Yaşlı Hipertansiyon Hastalarının Uyku Kalitesi ile Kan Basınçları Arasındaki İlişki 

Hemşirelik Öğrencilerinin Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

 

Afet Eğitimlerinin Hemşirelik Öğrencilerinin Afet Yönetimi Algısına Etkisi

Hemşirelik Bölümü Klinik Beceri ve Simülasyon Laboratuvarı için TIKLAYINIZ.

 

BÖLÜMÜMÜZDE DESTEKLENMEYE UYGUN GÖRÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

TAMAMLANAN PROJELER​

Afet Hemşireliği Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Afet Bilinci Algılarına, Hazırlık Algılarına ve Müdahale Öz Yeterliliklerine Etkisi​

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü AR-GE Süreçleri

 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜMÜZDE  TUBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENMEYE UYGUN BULUNAN TÜBİTAK 2209-A PROJELERİ

 

DEVAM EDENLER

TAMAMLANAN PROJELER

Üniversite Öğrencilerinde Yeni Besin Korkusu (Besin Neofobisi), Diyet Kalitesi ve Sürdürülebilir Beslenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi​

Nohut Yoğurdunun Spirulina Platensis İlavesi İle Fonksiyonel Bitkisel Kaynaklı Bir Ürün Olarak Değerlendirilip Geliştirilmesi​

Çarkıfelek Meyvesi (Passiflora Species) Çekirdeği İle Zenginleştirilmiş Atıştırmalık Bar Üretimi, Barın Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi​

Kızılcık Meyvesi İlaveli Fonksiyonel Lor Peyniri Üretimi: Mikrobiyal Özellikler, Antioksidan Kapasite ve Duyusal Özelliklerinin İncelenmesi​

 

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvarı-1 için TIKLAYINIZ.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvarı-2 için TIKLAYINIZ.