Bölüm Yönetimi                   Akademik Personel                   Ders Planları                   

 

 


Spor Bilimleri Bölümümüz lisans düzeyinde geleceğin Spor Bilimcilerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Spor Bilimleri Bölümü turizmde rekreasyon, rekreatif spor yöneticiliği, spor animatörlüğü, sağlık bilgileri ile yoğunlaştırılmış spor bilimleri, fiziksel uygunluk (fitness) uzmanlığı, liderliği ve ikincil olarak ise antrenörlüğe yönelik lisans eğitimi vermektedir.

Sağlık Bilimleri bünyesinde bulunan Spor Bilimleri bölümü mezunlarının kazanabilecekleri unvan ve koşullar Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili yazı ile aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeliği Bölümleri, Spor Yöneticiliği Bölümleri  ve Rekreasyon Bölümlerin’den farklı olarak Spor Bilimcisi yetiştirmek üzere eğitim veren Spor Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler Spor Bilimcisi unvanını  kazanmaktadır.

 

Spor Bilimleri Bölümü/Programı

 

  1. a) Kriter:En az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Beden ve Spor Eğitimi Yüksek Okul/Fakülteleri, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okul/Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Spor Bilimleri bölüm/programlarından mezun olmak.
  2. b) Kamu ve Sektördeki İş Tanımı:Her yaş grubundan bireylerin, spor branşlarına seçimi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi, yetenek modellemesi, performans analizi, her tür spor dalı kondisyonerlik, antrenman programlarının hazırlanması ve antrenörlük uygulamaları, bunlara dayalı araştırma geliştirme çalışmaları.
  3. c) Kamu ve Sektördeki istihdam Alanları:Üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatları, Spor Federasyonları, Spor Kulüpleri, Sportif performans ve Araştırma Merkezleri, Yetenek Seçimi ve Gelişimi Merkezleri, Fiziksel uygunluk (Fitness) Merkezleri, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Belediyeler.
  4. d) Kamu ve Sektördeki Ünvanı: Spor Bilimcisi.
  5. e) İstihdam:(c) maddesinde belirtilen istihdam alanlarında gerekli kadro tahsislerinin yapılması.