Tanım   Açıklama
Kuruluş : İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 2809 sayılı Kanuna Ek Madde 170’in eklenmesi ile 20.08.2016 tarihinde kurulmuş ve 07.09.2016 tarihinde 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Madde 170 ile Hemşirelik Bölümü açılmıştır.
Kazanılan Derece : Hemşirelik
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Hemşirelik Bölümü'ne İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine uygun olarak YÖK, ÖSYM ve Rektörlükçe istenen belgelerle, Senato tarafından belirlenen süreler içinde kesin kayıt yaptırılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.
Program Profili : Hemşirelik Bölümü lisans programı Klasik Eğitim modeli doğrultusunda bir eğitim programı yürütmektedir. Hemşirelik mesleğinin her alanında bilimsel gelişmeler doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, toplumun sağlık gereksinimlerinin farkında olan, hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde işe ve lisans üstü eğitime kabulde tercih edilir konumda olan lisans mezunu hemşireler yetiştirmek hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde, kurumlarda ve merkezlerde klinisyen hemşire, klinik sorumlu hemşiresi ve yönetici hemşire olarak çalışabilirler.

 

Mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi, okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire olarak çalışır. Lisansüstü eğitime devam eden mezunlar ise Akademik Birimlerde görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonrası yüksek lisans programlarına ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programlarına (ÖYP) başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır.
Mezuniyet Koşulları : Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.20 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR Tel: +90 232 260 1001 (pbx), Faks: +90 232 260 1004, E-Posta: iletisim@idu.edu.tr
Bölüm Olanakları : İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ve Hemşirelik Bölümü'nün derslikleri, teknik beceri laboratuvarı, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, bahçe, kantin gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Hemşirelik Bölümü bünyesinde yer alan Anabilim Dalları:

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Onkoloji Hemşireliği