İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Dekan ya da  Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Reyhan İrkin

Başkan

Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Gülşah Barğı

Üye

Fakülte Sekreteri

Hasret Kaya

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Batu

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Onur Mutlu Yaşar

Üye

Arş. Gör / Öğr. Gör.

Arş. Gör. Müge Çoşğun

Üye

İdari Personel

Saadet Arzu Erdem

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Ecem Gökçe Üzel

Üye