İntibak komisyonu (2018-1 Eylül 2021) 

 

İntibak komisyonu (1 Eylül 2021-17.08.2022) 

İntibak komisyonu (18.08.2022)-18.08.2023 

 

İntibak komisyonu (18.08.2023)-….

Doç.Dr. Gülbin KONAKÇI (Başkan)

Doç.Dr. Özüm ERKİN (Üye)

Doç.Dr. Elem KOCAÇAL (Üye) 

 

Doç.Dr. Elem KOCAÇAL (Başkan) 

Doç.Dr. Özüm ERKİN GEYİKTEPE (Üye)

Doç. Dr. Gülcihan ARKAN ÜNER (Üye)

 

Doç.Dr. Özlem TEKİR (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe SARI (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Vildan KOCATEPE(Üye)

 

Doç.Dr. Gülbin KONAKÇI (Başkan)

Doç.Dr. Elem KOCAÇAL (Üye) 

Dr.Öğretim üyesi Şadiye DUR

Arş.Gör. Müge COŞĞUN

 

Birim Akademik teşvik komisyonu üyesi (2018-2020)

 

 

 

Birim Akademik teşvik komisyonu üyesi 

Doç.Dr. Özüm ERKİN GEYİKTEPE 

Doç.Dr. Elem KOCAÇAL  

Doç.Dr. Gülbin KONAKÇI

 

Dr.Öğretim Üyesi Ayşe SARI (2021-22)

Dr. Öğretim Üyesi Vildan KOCATEPE (2022-

Mezuniyet komitesi (23.06.2022-23.06.2024)

Dr.Öğr.Üyesi Vildan KOCATEPE

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe SARI

Ar.Gör.  Müge COŞĞUN 

Doç.Dr. Özüm ERKİN GEYİKTEPE (Bölüm başk.)

Engelli Öğrenci Danışmanı

Ar.Gör.Müge COŞĞUN (29.09.2022-..

Sıfır Atık komisyonu (Haziran 2020)

Dr.Öğretim Üyesi Şadiye DUR